ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์คลิปวิดีโอส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2565  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่

04 เมษายน 2565  23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและติดตามวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2559 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง