ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและติดตามวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2559 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2565  23  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

04 เมษายน 2565  19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ตราสัญลักษณ์ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กุมภาพันธ์ 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์คลิปวิดีโอส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง