ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2565) จ้างทำกรอบรูป จำนวน 42 อัน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565  13  สำนักงานเลขานุการกรม

01 เมษายน 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2565  25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ตราสัญลักษณ์ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง