สส.โดยศวฝ.จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 มีนาคม 2566  6

สส.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดดำเนินการครบรอบ 31 ปี ของ ศวฝ.

31 มีนาคม 2566  58

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565