สส.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดดำเนินการครบรอบ 31 ปี ของ ศวฝ. 23 มีนาคม 2566  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 มีนาคม 2566  3

สส.เข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

24 มีนาคม 2566  9

สส.โดยศวฝ.จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566