งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2566 23 มกราคม 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม

20 มกราคม 2566  21

สส. จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินการยกระดับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรดิจิทัล

23 มกราคม 2566  9

จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม ครั้งที่ 1/2566