สส.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 23 พฤศจิกายน 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

21 พฤศจิกายน 2565  84

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน ! . กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . และเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เพราะการทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า ถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคน

23 พฤศจิกายน 2565  1

สส. เข้าร่วมสัมมนา 16th Asla pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production Back to Back: Public Private Colla boration in Action