อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน ! . กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . และเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เพราะการทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า ถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคน 21 พฤศจิกายน 2565  84  กลุ่มงานจริยธรรม #NextNormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #งานจริยธรรม

15 พฤศจิกายน 2565  14

สส. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 หลักสูตร การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043

23 พฤศจิกายน 2565  8

สส.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566