สส. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 หลักสูตร การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 15 พฤศจิกายน 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

11 พฤศจิกายน 2565  5

สส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย(ชุมชน)

21 พฤศจิกายน 2565  84

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน ! . กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) . และเราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เพราะการทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่า ถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคน