สส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย(ชุมชน) 11 พฤศจิกายน 2565  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

11 พฤศจิกายน 2565  82

คำสั่ง เรื่องเลื่อนข้าราชการ

15 พฤศจิกายน 2565  14

สส. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 หลักสูตร การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญตามมาตรฐาน ISO/IEC17043