คำสั่ง เรื่องเลื่อนข้าราชการ 11 พฤศจิกายน 2565  82  สำนักงานเลขานุการกรม

10 พฤศจิกายน 2565  14

ขอเชิญพี่น้องชาว สส. ร่วมลงคะแนนเสียง คัดเลือก “คนต้นแบบความดี” ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 !!!

11 พฤศจิกายน 2565  6

สส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย(ชุมชน)