ขอเชิญพี่น้องชาว สส. ร่วมลงคะแนนเสียง คัดเลือก “คนต้นแบบความดี” ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 !!! 10 พฤศจิกายน 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม

กลุ่มงานจริยธรรม ขอเชิญพี่น้องชาว สส. ร่วมลงคะแนนเสียง คัดเลือก “คนต้นแบบความดี” ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 !!!
เพียงแค่สแกนผ่าน QR Code หรือ http://www.goffice.deqp.go.th/vote/index.php เข้าสู่ระบบออนไลน์ คนต้นแบบความดี
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

****ทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลที่ท่านชื่นชอบและเหมาะสม ที่จะได้เป็นคนต้นแบบความดีนี้ ได้เพียง 1 คนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น