ศวฝ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนบทความวิจัย 03 พฤศจิกายน 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 พฤศจิกายน 2565  36

สส. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มงานจริยธรรม(กจธ.) สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

02 พฤศจิกายน 2565  6

สส. เข้าร่วมสัมมนาประจำปี “Energy Security and Carbon Sequestration”