ศวฝ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ตุลาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

12 ตุลาคม 2565  3

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.สมุทรสาคร

02 พฤศจิกายน 2565  36

สส. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มงานจริยธรรม(กจธ.) สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน