สส. เข้าร่วมประชุมระดับชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific 12 ตุลาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

21 ตุลาคม 2565  8

สส.บำรุงรักษาแปลงปลูกป่านิเวศ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

12 ตุลาคม 2565  3

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.สมุทรสาคร