สส.บำรุงรักษาแปลงปลูกป่านิเวศ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" 21 ตุลาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

25 ตุลาคม 2565  4

สส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)

12 ตุลาคม 2565  3

สส. เข้าร่วมประชุมระดับชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific