สส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) 25 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

26 ตุลาคม 2565  19168

สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566

21 ตุลาคม 2565  8

สส.บำรุงรักษาแปลงปลูกป่านิเวศ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"