สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 26 ตุลาคม 2565  19,167  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

21 ตุลาคม 2565  13

อสส. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

25 ตุลาคม 2565  3

สส.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)