อสส. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 21 ตุลาคม 2565  13  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 ตุลาคม 2565  36

ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

26 ตุลาคม 2565  19168

สส. ศูนย์วิจัยเเละฝึกอบรมด้านสิ่งเเวดล้อมจัดประชุมผู้บริหาร และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ขับเคลื่อนงานวิจัยและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566