สส. ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นวิทยากรเวทีเสวนา ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 30 กันยายน 2565  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 กันยายน 2565  147

ขอเชิญเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

05 ตุลาคม 2565  34

คนเมือง 4.0 อนาคตการทำงานของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย