แนวปะการัง Great Barrier Reef อาจพบกับการฟอกขาวครั้งใหญ่ 27 มกราคม 2565  63  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวปะการัง Great Barrier Reef อาจพบกับการฟอหขาวครั้งใหญ่ ภายในสิ้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

นักวิทยาศาสตร์ ได้แต่หวังว่าปรากฏการณ์  จะสามารถช่วยลดการสะสมความร้อน ในส่วนตอนเหนือและตอนกลางของแนวปะการัง ซึ่งปะการังของส่วนใหญ่ของ Great Barrier Reef ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาวเป็นวงกว้างถึง 4 ครั้งในช่วงเวลา 7 ปี ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ จากการพยากรณ์ของ  นักวิทยาศาสตร์หวังได้แต่เพียงว่า สภาพอากาศที่มีฝนและพายุ cyclone จะช่วยลดความร้อนที่เป็นอันตรายลงไปบ้าง

ได้พยากรณ์ว่า การสะสมความร้อนในตอนเหนือและตอนกลางของแนวปะการังจะสูงพอที่จะทำให้เกิดการฟอกขาวได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม Dr. David Wachenfeld หัวหน้านักวิทยาศาสตร์  กล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ราว 2C ในเกือบทุกบริเวณ

ฤดูมรสุมของ Australia จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายนของปีถัดไป และพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศรวมถึงแนวปะการังจะเผชิญกับพายุไซโคลนเฉลี่ย 4 ลูกต่อปี สำหรับปีนี้  กล่าวว่ามีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะเกิดพายุไซโคลนมากกว่าปริมาณเฉลี่ย ซึ่งภาวะของแนวปะการัง  จะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม และจะคลายไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ตามการพยากรณ์ของภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม แนวปะการังบริเวณตอนใต้ของหาด Airlie Beach จนถึงสุดปลายแหลมของ Cape York ซึ่งเป็นระยะทางราว 1,300 กิโลเมตร จะเกิดการฟอกขาว ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และการพยากรณ์ยังบ่งชี้อีกว่า แนวปะการังทางบริเวณตอนเหนือของเมือง Cairns จะเข้าสู่ภาวะการเตือนภัยระดับ 2 ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ว่าจะเกิดการตายของปะการังค่อนข้างแน่นอน

สภาพอากาศของ Australia ในเวลานี้ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ La Nin๊a ซึ่งนักวิจัยได้ตั้งความหวังว่า การก่อตัวของเมฆและฝนที่มากขึ้น จะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ ในเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การฟอกขาวของปะการัง เป็นลักษณะการตอบสนองต่อความร้อนที่มากเกินไป โดยสาหร่ายที่ทำให้เกิดสีและสร้างอาหารในปะการังจะตายลงทำให้ปะการังมีสีขาวขึ้นผิดไปจากภาวะปกติเดิม โดยปะการังสามารถฟื้นคืนสภาพได้หากการฟอกขาวนั้นไม่รุนแรงจนเกินไป แต่จากกการศึกษาพบว่าส่วนที่รอดชีวิตนั้นก็มีภาวะอ่อนแอลง ถึงแม้ว่าการฟอกขาวที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2020 จะเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง แต่ระดับความเข้มของความร้อนนั้นก็ยังไม่มากเกินไป ทำให้ระดับการตายของปะการังนั้นยังไม่สูงมาก แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อฟื้นคืนสภาพ

ได้รายงานสถาการณ์ล่าสุดในปี 2021 ว่าเป็นปีที่มีระดับการรบกวนต่ำ และปะการังมีการเพิ่มจำนวนขึ้นจาก ชนิดพันธุ์ที่อ่อนแอแต่เติบโตได้รวดเร็ว ซึ่งกำลังจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงในเวลาอันใกล้นี้

แนวปะการัง ได้เกิดการฟอกขาวครั้งใหญ่มาแล้ว 5 ครั้ง เมื่อปี 1998, 2002, 2016, 2017 และ 2020 โดยทั้งหมดเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทร ที่เป็นสืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยที่ผ่านมา ปรากฏการณ์จะเป็นตัวเริ่มต้นการเกิดฟอกขาวของปะการัง ซึ่งสิ่งที่น่ากลัวในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เป็นจุดเริ่ม แต่การฟอกขาวนี้ยังเกิดขึ้นได้จากคลื่นความร้อนอื่นอีกด้วย และตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีของวงจร ครั้งนี้ เป็นครั้งที่มีอุณหภูมิอุ่นที่สุดอีกด้วย และแนวปะการัง ถูกจัดว่าเป็นระบบนิเวศน์ที่อ่อนไหวต่อวิกฤติการทางภูมิอากาศในระดับสูงที่สุด

ที่มา : https://bit.ly/3FWQdDQ

ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

31 มกราคม 2565  67

ฉลองเทศกาลตรุษจีน แบบรักษ์โลก ลดฝุ่นควัน และมลพิษทางอากาศ