14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ 14 มกราคม 2565  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

14 มกราคม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติอีกด้วย ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่ประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่งดงามทั้งวันนี้และวันข้างหน้ากันนะค่ะ

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

18 มกราคม 2565  70

Biden ลงนามในคำสั่งให้รัฐบาลต้องบรรลุเป้าหมาย net-zero ภายในปี 2050