The Story of “Climate Chancellor” 04 ตุลาคม 2564  73  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Merkel

26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเยอรมนี ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร

.

Merkel เติบโตในเยอรมันตะวันออก เป็นบุตรสาวของบาทหลวงนิกาย Protestant เธอเข้าศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ University of Leipzig จากนั้นเธอทำงานเป็นนักวิจัยที่ Central Institute for Physical Chemistry แห่ง the Academy of Sciences ในกรุงBerlin เธอได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในปี 1986 และเข้าสู่สายงานการเมืองเมื่อเกิดการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989 เธอเติบโตในทางการเมือง ในพรรค Christian Democratic Union (CDU) ที่มีแนวคิดขวากลาง ภายใต้การนำของ Chancellor Helmut Kohl

.

Merkel เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 1995 เธอเป็นประธาณการประชุมชาติภาคีสมาชิกสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศครั้งแรก หรือ COP1 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง Berlin ทำให้เยอรมนีก้าวขึ้นเป็นชาติแถวหน้าในความเคลื่อนไหวด้านการลดการปล่อย CO2 “Merkel ได้เขียนลงใน the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ก่อนการประชุมเริ่มขึ้น และในปี 1997 เธอเป็นหัวหน้า คณะผู้แทนการเจรจาของเยอรมนี เข้าร่วมในการประชุมที่เป็นจุดกำเนิดของ Kyoto Protocol ซึ่งเป็นพิธีสารแรกที่ผูกพันนานาประเทศเข้าสู่
การดำเนินการเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

.

Merkel ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง Chancellor ในปี 2005 ในฐานะผู้นำพรรค CDU ซึ่งชนะในการเลือกตั้งทั่วไปต่อพรรคการเมืองคู่แข่ง ที่มีจุดยืนเป็นฝ่ายซ้ายอย่าง Social Democratic Party (SPD) ต่อมาในปี 2007 ในการประชุม World Economic Summit ของกลุ่มประเทศ G8 เธอได้ให้สัมภาษณ์ว่า “I have been fighting for climate action for over ten years now and I consider it to be a tough struggle,”

.

undefined

.

และในการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G8 เธอได้พยายามโน้มน้าวให้ผู้นำยอมรับในรายงานทางวิทยาศาสตร์จาก IPCC ถึงความจำเป็นในพันธ กรณีสำหรับเป้าหมายการลด CO2 รวมถึงการที่เธอนำสหภาพยุโรปให้ยอมรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก สื่อมวลชนเยอรมนี จึงได้ตั้งฉายา ให้เธอว่า “

.

Merkel ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ในการผลักดันเป้าหมายในการประชุม UN Climate Conference ที่ Copenhagen เธอได้พยายามชักจูง
ให้นานาประเทศยอมรับเป้าหมายการลด CO2 ลงที่ 25% ภายในปี 2020 24 ชั่วโมงการสิ้นสุดการประชุม Merkel ได้ปรากฏตัวขึ้นและ ได้กล่าวท่ามกลางผู้นำจากนานาชาติว่า“

.

แต่ในที่สุดในการประชุมครั้งนั้นนานาชาติไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันถึงเป้าหมายการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในศตวรรษนี้ไว้ ที่ 2?C Merkel ได้กล่าวถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทั่วโลกว่า "

.

ไม่กี่เดือนหลังจากการตัดสินใจต่อเวลาการเดินระบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปเหตุการณ์ภัยพิบัติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima
ผลักดันใน Merkel ติดสินใจ u-turns นับเป็นประวัติการณ์ในการเมืองของเยอรมนีซึ่งภายในวันที่เกิดเหตุกับโรงไฟฟ้าของญี่ปุ่น
เธอได้มีแถลงการณ์ที่จะหยุดการพึ่งพาเทคโนโลยีนี้ และกฏหมายที่จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งผ่านด้วยเสียงส่วนใหญ่ของสภาในปี 2022 โดย Merkel ได้กล่าวต่อสภาว่า "Fukushima changed my attitude towards nuclear energy" จากเหตุการณ์ส่งผลให้หลายประเทศ มีแนวคิดที่จะลดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ และเป็นจุดเริ่มที่แท้จริงของ “

.

กรุณาติดตาม EP ต่อไปของผู้นำประเทศเยอรมนี ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังการผลักดันเป้าหมายในการเจรจาของการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญา สหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ครั้งแรก COP1 เมื่อปี 1995จนถึง COP26 ในปีนี้

.

บทความโดย Ellen ThalmanJulian Wettengel

.

ที่มา https://www.cleanenergywire.org/.../making-climate...

.

ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

20 เมษายน 2564  304

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

06 ตุลาคม 2564  85

ทำไมขวดพลาสติกสีถึง "รีไซเคิลได้ยาก"