21 มีนาคม วันป่าไม้สากล : ป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อสุขภาพของประชาชน 21 มีนาคม 2566  43  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          21 มีนาคม
               "วันป่าไม้สา
กล"
                    “ป่าไม้” เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์และโลกทั้งในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ โดยป่าไม้ช่วยให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นด้วยการอุ้มน้ำไว้ในดินและค่อยๆ ไหลลงสู่ลำธาร อีกทั้งช่วยฟอกอากาศและดักจับคาร์บอนผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเพิ่มระดับออกซิเจน ทำให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
                    นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของปัจจัยสี่ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า เด็กๆ ในประเทศแถบแอฟริกาที่ใกล้ชิดป่าไม้จะได้รับอาหารที่มีความหลากหลายมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ใกล้ชิดป่ามากถึง 25% อีกทั้งพืชพันธุ์ในป่าแอฟริกากว่า 50,000 ชนิด ก็สามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้
                    ปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่ม ป่าไม้มีพืชพันธุ์ที่มีเส้นใยนำมาใช้ในการถักทอเป็นเสื้อผ้าได้ และปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ไม้ในป่าก็สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของบ้านเรือน จะเห็นได้ว่า ทุกอย่างล้วนช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น แล้วทำไมเราถึงยังคงทำลายและรับประโยชน์จากป่าไม้อยู่ฝ่ายเดียว ถึงเวลาแล้ว ! ที่เราต้องเป็นฝ่ายให้สิ่งดีๆ แก่ผืนป่าบ้าง มาช่วยกันปลูกป่าและอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ต่อไป

20 เมษายน 2564  303

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

18 เมษายน 2566  119

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ในความหมายต่าง ๆ หมายความว่าอะไรบ้าง?