ชวนปรับบ้านเป็น ECOHOME สวย เก๋ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2566  58  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม DEQP สิ่งแวดล้อม Environment ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ClimateChange CarbonFree เมืองยั่งยืนบ้านรักษ์โลก (Eco Home) ออกแบบภายใต้แนวคิด ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ทำให้ได้รูปแบบบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อใจผู้อยู่อาศัย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่หวั่นแม้อากาศจะร้อนเพียงใด เพราะเราปรับบ้านให้เย็นน่าอยู่ได้ ลองมาปรับให้บ้านเป็น Eco Home ดูสวยเก๋ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกัน

แหล่งที่มา :
- Hucth Style : https://bit.ly/3Rt8BdT

20 เมษายน 2564  303

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

20 มีนาคม 2566  23

"Central Queensland" ออสเตรเลีย ผู้นำด้านพลังงานและอุตสาหกรรมสะอาด