13 มีนาคม วันช้างไทย : รู้หรือไม่... การหาอาหารของช้างป่า ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ !? 13 มีนาคม 2566  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          13 มีนาคม

               "วันช้างไทย"

                    รู้หรือไม่...การหาอาหารของช้างป่าช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ !? โดยทั่วไปช้างเอเชียหรือช้างไทยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยที่ 4,200 กิโลกรัม ซึ่งในแต่ละวันช้างต้องกินอาหารจำพวกพืชพรรณในป่าราว 10% ของน้ำหนักตัว โดยเฉพาะในป่าฝนเขตร้อน ซึ่งมีพืชพรรณบางชนิดที่สร้างสารที่มีรสขมเพื่อป้องกันการถูกกัดกินตามกลไกธรรมชาติ ทำให้ช้างต้องเดินหาอาหารเข้าไปในป่าหนาทึบ ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางป่า ส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ลดลง และทำให้ต้นอ่อนเล็กๆ สามารถแข่งขันเพื่อเติบโตได้ ซึ่งการแข่งขันนี้ทำให้พืชต้องใช้สารอาหารเพื่อการเติบโตมากกว่าการสร้างสารที่ใช้ป้องกันการถูกกัดกิน จึงส่งผลให้อัตราการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนเพิ่ม รวมถึงช่วยเพิ่มมวลชีวภาพของผืนป่า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์อื่นๆ ในป่าด้วย ดังนั้น ช้างไทยจึงไม่ใช่แค่สัตว์คู่บ้านคู่เมือง แต่เป็นสัตว์กู้ป่ากู้โลกด้วย

แหล่งที่มา : 

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับช้าง

20 เมษายน 2564  303

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

17 มีนาคม 2566  59

ชวนปรับบ้านเป็น ECOHOME สวย เก๋ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม