ก๊าซเรือนกระจกใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 50 ปี หยุดปล่อยในวันนี้ ก็ยังรับผลกระทบไปอีก 40 - 50 ปี 20 เมษายน 2565  109  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม               การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งนานาชาติทั่วโลกจะต้องกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา หลายประเทศทั่วโลกจะเริ่มดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนงานที่แต่ละประเทศได้เสนอไว้ ตามความตกลงปารีส

ซึ่งหลายฝ่าย ทั่วโลก ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ต่างออกมารณรงค์ให้มีการตระหนักถึงปัญหานี้และกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม เช่น สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลง เลือกอาหารในท้องถิ่นและมาจากธรรมชาติเมื่อเป็นไปได้ และซื้ออาหารที่บรรจุภัณฑ์สร้างภาระขยะน้อยที่สุด ประหยัดการใช้น้ำ เลือกรถที่ประหยัดน้ำมัน สนับสนุนการรีไซเคิล สนับสนุนวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่า จึงก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่า

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พ.ย. 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัชชาประเทศภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงระดับโลกฉบับใหม่ ที่ร่วมกันกำหนดแผนลดการใช้ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื่อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นครั้งแรก ในการประชุมเดียวกัน ผู้นำกว่า 100 ชาติได้ลงนามในคำประกาศให้คำมั่นที่จะยุติการตัดไม้ทำลายป่า และฟื้นฟูป่าไม้ภายในปีพ.ศ. 2573

ขณะที่ประเทศไทย ได้ประกาศเจตจำนงตั้งเป้าบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีพ.ศ. 2593ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปีพ.ศ. 2608 และไทยจะเพิ่มเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 จากร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ทั่วโลกต้องวางแผนให้สอดรับกับอนาคตเพราะ ก๊าซเรือนกระจกนั้นใช้เวลาย่อยสลาย 50 ปี แม้หยุดปล่อยในวันนี้ ก็ยังรับผลกระทบไปอีก 40-50 ปี ข้างหน้า

แหล่งอ้างอิง

https://www.sdgmove.com/.../sdg-updates-extream-heat.../

https://www.pier.or.th/abridged/2021/15/

https://www.bangkokbiznews.com/social/993379

https://www.thairath.co.th/news/local/2259407

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

27 เมษายน 2565  34

27 เมษายน "วันสมเสร็จโลก"