ขอเชิญผู้รักการอ่านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “รักอ่าน รับแต้ม แลกโชค ลดโลกร้อน” 11 พฤษภาคม 2566  55  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          ขอเชิญผู้รักการอ่านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รักอ่าน รับแต้ม แลกโชค ลดโลกร้อน

                    เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก : รักษ์โลก เลิกพลาสติก (Beat Plastic Pollution)


                    เงื่อนไข : ดาวน์โหลดและสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) สะสมแต้มได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2566 อ่าน E-Book หรือดูสื่อมัลติมีเดียผ่านทั้งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันห้องสมุดกรีนดิจิทัล ผู้ได้รับแต้มสะสมสูงสุด 1 – 5 จะได้รับถุงผ้าแคนวาสพร้อมชุดกล่องข้าว ลดโลกร้อน / 6 – 10 ได้รับ แก้วเก็บความเย็นพร้อมหลอดสแตนเลส ลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีการสุ่มรางวัลเป็นแก้วกาแฟ อีก 15 รางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

                    ประกาศผล : วันที่ 5 มิถุนายน 2566 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) ผ่านทาง Facebook และ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

***ท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่าน Inbox Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

31 มกราคม 2566  231

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่มาติดต่อราชการ หรือเคยมารับบริการ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

12 พฤษภาคม 2566  46

แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามมาตรฐาน WCAG 2.2