ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

30 มกราคม 2566  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Nature-based Solution ให้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง นำไปสู่ความยั่งยืน

30 มกราคม 2566  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

30 มกราคม 2566  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

27 มกราคม 2566  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. อบรมเสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักคุณธรรม 5 ประการ

26 มกราคม 2566  28  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สส. เตรียมพร้อมรับภารกิจ "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

25 มกราคม 2566  62  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)”

23 มกราคม 2566  43  กองส่งเสริมและเผยแพร่ พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และไม่ปล่อยสารก่อมลพิษต่างๆ

19 มกราคม 2566  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดฝึกอบรม เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการสื่อสาร การจัดการขยะที่ต้นทาง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

18 มกราคม 2566  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Loss and Damage ความสูญเสียและความเสียหายอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

18 มกราคม 2566  27  กองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการอีเว้นท์แบบ Carbon Neutral Event ครั้งที่ 2”

14 มกราคม 2566  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน" (Go Green Go Together)

14 มกราคม 2566  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

13 มกราคม 2566  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับ ผู้สังเกตการณ์องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

12 มกราคม 2566  7  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม "การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

12 มกราคม 2566  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

12 มกราคม 2566  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

11 มกราคม 2566  8  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประเทศ

10 มกราคม 2566  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2566

10 มกราคม 2566  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กากไขมันจากถังดับจับไขมัน ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

09 มกราคม 2566  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม COP Next COP28 in Thailand Pavilion

09 มกราคม 2566  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์

04 มกราคม 2566  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

03 มกราคม 2566  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Ecotourism เลือกรูปแบบการเดินทางอย่างไร ให้เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

02 มกราคม 2566  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Ecotourism การเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวแบบไหน ที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

01 มกราคม 2566  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2566

01 มกราคม 2566  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 10 ด้านบวกของการเดินทางแบบรักษ์โลก

29 ธันวาคม 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ข้อปฏิบัติสำคัญของคนรักษ์โลก

29 ธันวาคม 2565  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม ทส.พบประชาชน พร้อมเข้าชมนิทรรศการ เล่นเกมลุ้นของรางวัล ช้อปสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

29 ธันวาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 ธันวาคม 2565  14  กลุ่มงานจริยธรรม สส.ตักบาตรฟังบรรยายธรรม พร้อมจัดโครงการเสริมพลังการเรียนรู้ สู่จริยธรรมองค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

28 ธันวาคม 2565  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน เพื่อเสริมพลังการปฏิบัติงาน

27 ธันวาคม 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ในปี 2593 ความต้องการอาหารทะเลของโลกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การประมงหันมาใช้วิธีที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้น

27 ธันวาคม 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "3 พื้นที่ 7 มาตรการ" ยกระดับคุณภาพอากาศในปี 2566

27 ธันวาคม 2565  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery)

26 ธันวาคม 2565  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ "Save world save wildlife"

26 ธันวาคม 2565  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

26 ธันวาคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดโครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

26 ธันวาคม 2565  8  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566

25 ธันวาคม 2565  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2565

25 ธันวาคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แหล่งกำเนิดมลพิษทางดิน

24 ธันวาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมกิจกรรม "Kick Off ป่าชุมชนแห่งแรก สู่ตลาดคาร์บอนเครดิต"

24 ธันวาคม 2565  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัด "มหรกรรม ทส. พบประชาชน" ครั้งที่ 4

23 ธันวาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 11/2565

22 ธันวาคม 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภาฯ

21 ธันวาคม 2565  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ มหกรรม ทส.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ชมนิทรรศการ ช้อปสินค้าเครือข่าย ป่าชุมชน พร้อมชมการแสดงวงดนตรีและศิลปิน ฟรีตลอดงาน

21 ธันวาคม 2565  38  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม

21 ธันวาคม 2565  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการจัดการขยะที่ต้นทาง

19 ธันวาคม 2565  75  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการ G-Green "การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-15.30 น. ผ่านช่องทาง Zoom Cloud meeting

17 ธันวาคม 2565  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การจัดการขยะอันตราย (Hazardous Waste)

16 ธันวาคม 2565  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่องแวดล้อม "หอมค่ำ ย่ำราตรี ดึกลับดับแสงแอบแฝงในฟ้าราตรี ส่งกลิ่นอบอวนป่วนในหัวใจให้เกินข่มตา"

16 ธันวาคม 2565  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) รับมอบเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร

16 ธันวาคม 2565  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดการประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

15 ธันวาคม 2565  20  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

15 ธันวาคม 2565  105  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการมลพิษ”

15 ธันวาคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจและบูรณาการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

14 ธันวาคม 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดกิจกรรมกระตุ้นลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

14 ธันวาคม 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม เชิญร่วมงาน "มหกรรม ทส.พบประชาชน"

13 ธันวาคม 2565  38  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Cold Chain ตัวช่วยลดขยะอาหารเน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค

13 ธันวาคม 2565  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Green OTOP

13 ธันวาคม 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เส้นทางที่ไม่มีวันดับ

09 ธันวาคม 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ช้อปปิ้งทั้งที ช้อปอย่างไร ให้ดีต่อโลก

08 ธันวาคม 2565  99  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดอบรมหลักสูตร “การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ”

07 ธันวาคม 2565  41  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประเทศไทยกับ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

06 ธันวาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The High Level Policy Dialogues ภายใต้โครงการเมืองอาเซียนสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green ASEAN Cities)

05 ธันวาคม 2565  39  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 5 ธันวาคม "วันดินโลก"

03 ธันวาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" ประจำปี 2565

03 ธันวาคม 2565  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัด "มหกรรม ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ครั้งที่ 2

02 ธันวาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แหล่งดูดซับคาร์บอน ตามธรรมชาติ

02 ธันวาคม 2565  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เชิญร่วมงานมหกรรม ทส. พบประชาชน

30 พฤศจิกายน 2565  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ อุปสรรคลดโลกร้อนที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

30 พฤศจิกายน 2565  51  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

28 พฤศจิกายน 2565  81  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไพไรไลซิส เปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง

28 พฤศจิกายน 2565  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดโครงการอบรมต่อต้านทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรในองค์กร

25 พฤศจิกายน 2565  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เมื่อรู้ว่า ฝุ่น PM 2.5 อันตราย

23 พฤศจิกายน 2565  83  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วัสดุมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

22 พฤศจิกายน 2565  50  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 36

21 พฤศจิกายน 2565  192  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไมโครพลาสติก ตัวร้ายในอากาศ

18 พฤศจิกายน 2565  44  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ปิด Thailand Pavilion นานาประเทศชื่นชม ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

17 พฤศจิกายน 2565  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.ปิดท้ายเวทีเสวนา Thailand Pavilion ในการประชุม COP 27

16 พฤศจิกายน 2565  35  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.เปิดเวที NGO แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุม COP 27

15 พฤศจิกายน 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูง COP27 แสดงเจตจำนงของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

14 พฤศจิกายน 2565  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ผักผลไม้เน่าทิ้ง สู่วงการแฟชั่นรักษ์โลก

14 พฤศจิกายน 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมหารือกับสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน

14 พฤศจิกายน 2565  81  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. เยี่ยมชม Thailand Pavilion และร่วมมือให้ข้อเสนอแนะเวทีเยาวชน พร้อมารือทวิภาคี - เนเจอร์แลนด์ ในช่วงการประชุม COP 27

12 พฤศจิกายน 2565  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. เปิดเวทีเสวนาในการประชุม COP 27 เป็นวันที่ 3 นำเสนอ 4 ประเด็นที่น่าสนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

12 พฤศจิกายน 2565  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.เปิดเวทีเสวนาวันสุดท้ายของช่วงสัปดาห์แรก ในการประชุม COP 27

11 พฤศจิกายน 2565  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน "ศูนย์ราชการสะดวก GECC"

10 พฤศจิกายน 2565  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่อง UHT มีประโยชน์...อย่าทิ้ง

10 พฤศจิกายน 2565  164  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญ โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ ร่วม “เก็บถุงนม เปลี่ยนเป็น เก้าอี้ถุงนม”

10 พฤศจิกายน 2565  7  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชนใน COP 27

09 พฤศจิกายน 2565  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.เปิดเวทีเสวนาในการประชุม COP27 นำเสนอการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก

08 พฤศจิกายน 2565  35  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565

08 พฤศจิกายน 2565  67  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าชม Thailand Pavilion ในการประชุม COP 27

07 พฤศจิกายน 2565  42  กองส่งเสริมและเผยแพร่ พลาสติกใช้ไม่กี่นาที แต่ใช้เวลาย่อมสกายกว่า 450 ปี

07 พฤศจิกายน 2565  7  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.แถลงข่าวการมอบนโยบายป้องกัน แก้ไขหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

07 พฤศจิกายน 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.เปิด Thailand Pavilion ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ในการประชุม COP 27 ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

06 พฤศจิกายน 2565  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลอยกระทงรักษ์โลก "1 ครอบครัว 1 กระทง ช่วยโลกลดภาระสิ่งแวดล้อม"

06 พฤศจิกายน 2565  73  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 27

04 พฤศจิกายน 2565  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.เตรียมเข้าร่วมประชุม COP 27 พร้อมจัด Thailand Pavilion ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

03 พฤศจิกายน 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แตกสลาย แต่ไม่หายไป "แก้ว" รีไซเคิลได้ไม่สิ้นสุด

03 พฤศจิกายน 2565  30  กลุ่มงานจริยธรรม สส. No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด

02 พฤศจิกายน 2565  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Polar Vortex ปรากฏการณ์กระแสลมวนขั้วโลก

02 พฤศจิกายน 2565  14  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรรคต และสมทบทุนเล่าเรียนหลวง

01 พฤศจิกายน 2565  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ จัดสวนแนวตั้งดีไซน์ธรรมชาติที่ทุกคนก็ทำได้

01 พฤศจิกายน 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มงานจริยธรรม(กจธ.) สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

31 ตุลาคม 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รับมือน้ำท่วมด้วยแนวคิด เมืองฟองน้ำ

30 ตุลาคม 2565  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

29 ตุลาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด

28 ตุลาคม 2565  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โมเดลเมืองยั่งยืนสไตล์สวีเดนเทรนด์ชุมชนรักษ์โลก (SymbioCity)

28 ตุลาคม 2565  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. จัด “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

27 ตุลาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และเครือข่าย ทสม.กรุงเทพมานคร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

25 ตุลาคม 2565  19209  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Permaculture "ออกแบบการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ" สร้างแนวร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

25 ตุลาคม 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมงานเสวนาวิชาการ "5 ปีที่ผ่าน ก้าวย่างสู่ปีที่ 6 ของ สทนช. กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"

21 ตุลาคม 2565  76  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (Nation Annual Tree Day)

21 ตุลาคม 2565  76  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (Nation Annual Tree Day) 21 ตุลาคม 2565

21 ตุลาคม 2565  46  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส.เปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก “ต้นโพทะเล ต้นราชพฤกษ์ ต้นยางนา”

20 ตุลาคม 2565  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดงานแถลงข่าว "มหกรรม ทส. พบประชาชน" พร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน

20 ตุลาคม 2565  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.เปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนรีไซเคิล

19 ตุลาคม 2565  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565

18 ตุลาคม 2565  75  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)

17 ตุลาคม 2565  75  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ความสำคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ

12 ตุลาคม 2565  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

12 ตุลาคม 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ และรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามคำสอนพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

12 ตุลาคม 2565  67  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดพิธีเปิดจุดรับคืน (Drop Point) และส่งมอบวัสดุรีไซเคิล ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน)

11 ตุลาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สวนกล้วยแนวกันไฟอย่างดีตามธรรมชาติ

11 ตุลาคม 2565  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดประชุมคณะกรรมการด้านนิทรรศการและการประสัมพันธ์โครงการ "มหกรรม ทส พบประชาชน" ครั้งที่ 1/2566

10 ตุลาคม 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สำรวจต้นแบบการขนส่งสีเขียวแนวร่วมพลังงานสะอาด

07 ตุลาคม 2565  127  กองส่งเสริมและเผยแพร่ PRTR เครื่องมือในการวางแผนป้องกันผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่ปล่อยมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม

07 ตุลาคม 2565  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และที่ได้รับบาดเจ็บ

06 ตุลาคม 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย

03 ตุลาคม 2565  250  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ “นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล” ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

03 ตุลาคม 2565  68  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.ให้การต้อน "อธิบดีคนใหม่" ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2565

03 ตุลาคม 2565  89  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี