ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

04 ตุลาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๕ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ตุลาคม 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๒ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ตุลาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๗ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ตุลาคม 2565  1  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮษ ๓๐๒๗ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 ตุลาคม 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

03 ตุลาคม 2565  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565)

29 กันยายน 2565  8  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กันยายน 2565  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุวารสารภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กันยายน 2565  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 กันยายน 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและดูแลบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2565  1  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสารานุกรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2565  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2565  5  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างำบุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2565  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา Application ระบบงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2565  5  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2565  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กันยายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์รับสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กันยายน 2565  0  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเแพาะเจาะจง

15 กันยายน 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 กันยายน 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กันยายน 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประวกดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรัษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 กันยายน 2565  2  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก หนู แมลงสาบและยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กันยายน 2565  3  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กันยายน 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 สิงหาคม 2565  19  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 42/2565 ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริกนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24 สิงหาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 38/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 สิงหาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

19 สิงหาคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 33/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565  15  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

19 สิงหาคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเลขที่ 35/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ

09 สิงหาคม 2565  34  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 5 รายการ)

09 สิงหาคม 2565  38  สำนักงานเลขานุการกรม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2566 (จำนวน 11 รายการ)

05 สิงหาคม 2565  11  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง