รวมข่าวสารน่าสนใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2565  15

สส.รับการตรวจราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

22 มิถุนายน 2565  33

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

21 มิถุนายน 2565  23

โซลาร์เซลล์สายพันธุ์ใหม่ แค่สวมใส่ก็ช่วยโลกได้

20 มิถุนายน 2565  24

แค่เลิกสูบ ก็ช่วยโลกได้

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

22 มิถุนายน 2565  3

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2565

15 มิถุนายน 2565  3

สส. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

02 มิถุนายน 2565  21

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วม "กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง"

01 มิถุนายน 2565  82

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

30 พฤษภาคม 2565  16

สส. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะครั้งที่ 3

30 พฤษภาคม 2565  16

ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บโทรศัพท์มือถือคืนเจ้าของ

ข่าวรับสมัครงาน

21 มิถุนายน 2565  307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

21 มิถุนายน 2565  47 ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

01 มิถุนายน 2565  137 ประกาศรับสมัครตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

27 พฤษภาคม 2565  701 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

27 พฤษภาคม 2565  127 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

29 เมษายน 2565  2777 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 18 พฤษภาคม 2565