ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

23 พฤษภาคม 2566  52  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

08 พฤษภาคม 2566  72  กองส่งเสริมและเผยแพร่ EV Bus กับการลดโลกร้อน

24 เมษายน 2566  113  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Carbon Neutrality คืออะไร และสามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่อง Carbon Neutrality ได้อย่างไร?

18 เมษายน 2566  121  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ในความหมายต่าง ๆ หมายความว่าอะไรบ้าง?

21 มีนาคม 2566  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 21 มีนาคม วันป่าไม้สากล : ป่าไม้ที่สมบูรณ์เพื่อสุขภาพของประชาชน

20 มีนาคม 2566  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "Central Queensland" ออสเตรเลีย ผู้นำด้านพลังงานและอุตสาหกรรมสะอาด

17 มีนาคม 2566  59  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชวนปรับบ้านเป็น ECOHOME สวย เก๋ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

13 มีนาคม 2566  58  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 13 มีนาคม วันช้างไทย : รู้หรือไม่... การหาอาหารของช้างป่า ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ !?

08 มีนาคม 2566  92  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Real Zero คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

24 กุมภาพันธ์ 2566  59  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"

23 กุมภาพันธ์ 2566  113  กองส่งเสริมและเผยแพร่ WHY? ทำไม "ไทย" จึงเสี่ยงได้รับผลกระทบ "Climate Change" อันดับ 9 ของโลก

20 กุมภาพันธ์ 2566  65  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Rights of Nature สิทธิของธรรมชาติที่มนุษย์ต้องคุ้มครอง

15 กุมภาพันธ์ 2566  73  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไฟป่า หมอกควัน ปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขได้

14 กุมภาพันธ์ 2566  123  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และฝุ่น PM2.5

13 กุมภาพันธ์ 2566  17  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก : สัญลักษณ์แห่งรักแท้"

10 กุมภาพันธ์ 2566  54  กองส่งเสริมและเผยแพร่ E-Book PM2.5 เสริมสร้างความเข้าใจ ผลกระทบ และการป้องกันต่อปัญหาฝุ่น PM2.5 และมลพิษที่เกิดขึ้น

06 กุมภาพันธ์ 2566  35  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แนวทางลดปัญหาการเผาป่า เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการเพาะเห็ด กลุ่มไมคอร์ไรซ่า

06 กุมภาพันธ์ 2566  130  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม SPOT การลดการเผาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดสาเหตุที่ก่อให้เกิด PM 2.5

30 มกราคม 2566  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Nature-based Solution ให้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง นำไปสู่ความยั่งยืน

23 มกราคม 2566  76  กองส่งเสริมและเผยแพร่ พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และไม่ปล่อยสารก่อมลพิษต่างๆ

18 มกราคม 2566  46  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Loss and Damage ความสูญเสียและความเสียหายอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

14 มกราคม 2566  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

10 มกราคม 2566  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กากไขมันจากถังดับจับไขมัน ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด

09 มกราคม 2566  40  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์

03 มกราคม 2566  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Ecotourism เลือกรูปแบบการเดินทางอย่างไร ให้เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

02 มกราคม 2566  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Ecotourism การเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวแบบไหน ที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

01 มกราคม 2566  36  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 10 ด้านบวกของการเดินทางแบบรักษ์โลก

29 ธันวาคม 2565  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ข้อปฏิบัติสำคัญของคนรักษ์โลก

27 ธันวาคม 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ในปี 2593 ความต้องการอาหารทะเลของโลกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การประมงหันมาใช้วิธีที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มากขึ้น

27 ธันวาคม 2565  21  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "3 พื้นที่ 7 มาตรการ" ยกระดับคุณภาพอากาศในปี 2566

26 ธันวาคม 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ "Save world save wildlife"

25 ธันวาคม 2565  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แหล่งกำเนิดมลพิษทางดิน

17 ธันวาคม 2565  88  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การจัดการขยะอันตราย (Hazardous Waste)

16 ธันวาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่องแวดล้อม "หอมค่ำ ย่ำราตรี ดึกลับดับแสงแอบแฝงในฟ้าราตรี ส่งกลิ่นอบอวนป่วนในหัวใจให้เกินข่มตา"

15 ธันวาคม 2565  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

13 ธันวาคม 2565  42  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Cold Chain ตัวช่วยลดขยะอาหารเน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภค

13 ธันวาคม 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Green OTOP

13 ธันวาคม 2565  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เส้นทางที่ไม่มีวันดับ

09 ธันวาคม 2565  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ช้อปปิ้งทั้งที ช้อปอย่างไร ให้ดีต่อโลก

07 ธันวาคม 2565  48  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประเทศไทยกับ Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

05 ธันวาคม 2565  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 5 ธันวาคม "วันดินโลก"

02 ธันวาคม 2565  34  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แหล่งดูดซับคาร์บอน ตามธรรมชาติ

30 พฤศจิกายน 2565  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ อุปสรรคลดโลกร้อนที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

28 พฤศจิกายน 2565  86  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไพไรไลซิส เปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง

25 พฤศจิกายน 2565  65  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เมื่อรู้ว่า ฝุ่น PM 2.5 อันตราย

23 พฤศจิกายน 2565  92  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วัสดุมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

21 พฤศจิกายน 2565  254  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไมโครพลาสติก ตัวร้ายในอากาศ

14 พฤศจิกายน 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ผักผลไม้เน่าทิ้ง สู่วงการแฟชั่นรักษ์โลก

10 พฤศจิกายน 2565  97  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่อง UHT มีประโยชน์...อย่าทิ้ง

10 พฤศจิกายน 2565  178  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ขอเชิญ โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจ ร่วม “เก็บถุงนม เปลี่ยนเป็น เก้าอี้ถุงนม”

07 พฤศจิกายน 2565  57  กองส่งเสริมและเผยแพร่ พลาสติกใช้ไม่กี่นาที แต่ใช้เวลาย่อมสกายกว่า 450 ปี

06 พฤศจิกายน 2565  30  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลอยกระทงรักษ์โลก "1 ครอบครัว 1 กระทง ช่วยโลกลดภาระสิ่งแวดล้อม"

06 พฤศจิกายน 2565  78  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 27

04 พฤศจิกายน 2565  15  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส.เตรียมเข้าร่วมประชุม COP 27 พร้อมจัด Thailand Pavilion ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

03 พฤศจิกายน 2565  38  กองส่งเสริมและเผยแพร่ แตกสลาย แต่ไม่หายไป "แก้ว" รีไซเคิลได้ไม่สิ้นสุด

02 พฤศจิกายน 2565  29  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Polar Vortex ปรากฏการณ์กระแสลมวนขั้วโลก

01 พฤศจิกายน 2565  13  กองส่งเสริมและเผยแพร่ จัดสวนแนวตั้งดีไซน์ธรรมชาติที่ทุกคนก็ทำได้

31 ตุลาคม 2565  41  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รับมือน้ำท่วมด้วยแนวคิด เมืองฟองน้ำ

30 ตุลาคม 2565  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

28 ตุลาคม 2565  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ โมเดลเมืองยั่งยืนสไตล์สวีเดนเทรนด์ชุมชนรักษ์โลก (SymbioCity)

25 ตุลาคม 2565  19213  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Permaculture "ออกแบบการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ" สร้างแนวร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

21 ตุลาคม 2565  79  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (Nation Annual Tree Day)

18 ตุลาคม 2565  82  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)

17 ตุลาคม 2565  79  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ความสำคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ

11 ตุลาคม 2565  33  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สวนกล้วยแนวกันไฟอย่างดีตามธรรมชาติ

10 ตุลาคม 2565  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สำรวจต้นแบบการขนส่งสีเขียวแนวร่วมพลังงานสะอาด

07 ตุลาคม 2565  135  กองส่งเสริมและเผยแพร่ PRTR เครื่องมือในการวางแผนป้องกันผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่ปล่อยมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม