ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2565  19

23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก”

22 พฤษภาคม 2565  9

22 พฤษภาคม “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”

20 พฤษภาคม 2565  14

รมว.ทส.ร่วมเสวนาหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตพร้อมกับเศรษฐกิจ" ในงาน ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม (Better Thailand Open Dialogue)

20 พฤษภาคม 2565  37

ISO 14001 คือแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก