ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการสร้างกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วม ลด เลิก ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการสร้างกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วม ลด เลิก ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastic) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กสพ.48

54321
(0 votes. Average 0 of 5)