ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านผู้นำทางความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านผู้นำทางความคิดทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กสพ.46

54321
(0 votes. Average 0 of 5)