ขั้นตอนการทำ Green Gel ฆ่าเชื้อ COVID-19 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

By 0
1355
ขั้นตอนการทำ Green Gel ฆ่าเชื้อ COVID-19 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) พัฒนาสูตร Green Gel ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นผลิตเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะต่อไปจะมีการสาธิตเพื่อเผยแพร่การผลิต Green Gel ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปผลิต Green Gel ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ในวงกว้างต่อไป

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment