ติดต่อเรา

 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 • สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ : 0-2278-8444
  E-mail: callcenter@deqp.mail.go.th

 • ติดต่อ

  จันทร์-ศุกร์เวลา 08.30 - 16.30 น.
  โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 โทรสาร 0-2298-5606

 • Contact with Us

  E-mail: info@deqp.mail.go.th