เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)

By 0
72
เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)

แผน ศสท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

54321
(0 votes. Average 0 of 5)