หน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อที่ต้องจัดการให้ถูกวิธี

By 0
2693
หน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อที่ต้องจัดการให้ถูกวิธี

ในขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดยังไม่คลี่คลาย แม้หลายคนยังกักตัวเองอยู่ในที่พักอาศัยตามมาตรการขอความร่วมมือจากรัฐบาลแล้ว มาตรการอื่น ๆ ก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องรักษาแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องไว้อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน หนึ่งในมาตรการที่ต้องนำมาย้ำกันอีกครั้งก็คือ การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ซึ่งต้องจัดเก็บรวมรวมและจัดการให้ถูกวิธี

จากที่คาดการณ์กันว่า แต่ละเดือน อาจจะมีปริมาณหน้ากากอนามัยใช้แล้วถึง 1,800 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนที่คิดจากประชากร 60 ล้านคนใช้งานคนละ 1 ชิ้นต่อวัน หลายพื้นที่ทั่วโลก เริ่มมีขยะหน้ากากอนามัยทิ้งตามสาธารณะ หรือกระทั่งในแหล่งน้ำ ภาพที่ว่าอาจะเกิดขึ้นในบ้านเราได้ หากทุกบ้าน ไม่มีมาตรการจัดการที่รัดกุม ก็อาจจะลงเอยเหมือนภาพที่ได้เห็นจากข่าวในโลกออนไลน์ได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางในการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วตามหลักการวิธีการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง

หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ถือเป็น “ขยะติดเชื้อ” เนื่องจากหลังการใช้งาน ทุกชิ้นจะปนเปื้อนสารคัดหลั่งในร่างกาย อาจจะมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปนมาด้วย การทิ้ง การจัดเก็บ และการทำลาย ต้องใช้ขั้นตอนเดียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ต้องจัดให้มีภาชนะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย รวมทั้งขยะติดเชื้ออื่นๆ โดยอาจจะแยกถังออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และติดป้ายขยะติดเชื้อแต่ละประเภทให้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนขยะติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ รวมทั้งต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบว่า แต่ละบ้านจำเป็นที่จะต้องต้องแยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะอื่นๆ ก่อนทิ้งต้องปฏิบัติดังนี้

  1. พับหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน การพับจะช่วยป้องกันสารคัดหลั่ง น้ำมูก หรือน้ำลายแพร่กระจายได้อีกทางหนึ่ง
  2. ม้วนหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงที่ปิดสนิท จะเป็นถุงซิปล็อก หรือถุงพลาสติกมัดด้วยหนังสติ๊กก็ได้ ก่อนที่จะทิ้งหรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด
  3. หลังทิ้งทุกครั้งจะต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำสบู่ ด้วยระยะเวลาที่นานพอ อาจจะประมาณเวลาล้างโดยร้องเพลงแฮปปีเบิร์ธเดย์ทูยูจบ 2 รอบ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 %

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่มีอาการป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดไวรัสโควิด-19 ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อในอากาศได้เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง  ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าจะช่วยทุ่นค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังเป็นการลดขยะติดเชื้อที่เกิดจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย โดยควรมีจำนวนสำรองที่เพียงพอสำหรับใช้ สลับกันเพื่อซักทำความสะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้ซ้ำ และต้องตระหนักอยู่เสมอ ว่า ใช้หน้ากากเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันความปลอดภัยจากเชื้อได้ ต้องระมัดระวังในการสัมผัสจุดต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ หากมีความจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน ต้องหมั่นล้างมือ หลังการสัมผัสจุดต่างๆ เช่น ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ทุกครั้ง เราจะสู้และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment