ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
115
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กอส.73

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment