ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท ทสม. และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
96
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท ทสม. และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กอส.95

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment