ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ประเภท สะท้อนภาพเลนส์เดียว (Digital Single Lens Reflex : DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 45 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
72
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง ประเภท สะท้อนภาพเลนส์เดียว (Digital Single Lens Reflex : DSLR) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 45 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กล้อง 45 ล้านพิกเซล

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment