ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
56
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กยผ.15

54321
(0 votes. Average 0 of 5)