ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ ในการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
127
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ ในการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาบทบาท ทสม. ในการสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กอส.94

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment