พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535

ขนาดไฟล์: 346.41 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 13771
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) 2561

ขนาดไฟล์: 145.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 3435
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020
pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 - ฉ.ภาษาอังกฤษ

ขนาดไฟล์: 54.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 5966
วันที่ลงข้อมูล: 30-07-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 30-07-2020
pdf

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 2535

ขนาดไฟล์: 128.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 2555
วันที่ลงข้อมูล: 30-07-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 30-07-2020