สส. ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการใช้ "ถุงหนา ใช้ซ้ำ นำมารีไซเคิลได้"

By 0
239
สส. ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการใช้ "ถุงหนา ใช้ซ้ำ นำมารีไซเคิลได้"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติการใช้ “ถุงหนา ใช้ซ้ำ นำมารีไซเคิลได้ และมีส่วนผสมจากพลาสติกรีไซเคิล” กับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ เพื่อบูรณาการการดำเนินงาน โดยมีประเด็นหารือ ได้แก่ การจัดทำมาตรฐานถุงพลาสติกแบบหนา การกำหนดพื้นที่วางจุด Drop point เพื่อรวบรวมถุงพลาสติกแบบหนากลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การจัดประชุมหารือ “แนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจตามนโยบายลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง” ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 รวมถึงข้อเสนอแนวทางการจัดการ หลอด และแก้วพลาสติก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย ที่จะต้องเลิกใช้ภายในปี 2565 ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment