สส. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล

By 0
204
สส. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของโรงเรียนอีโคสคูล โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2563 จำนวน 100 คน และได้จัดให้มีพิธีปิดการอบรมในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี   นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรโครงการแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment