สส. จัดทำ "GREEN GEL" เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By 0
400
สส. จัดทำ "GREEN GEL" เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) โดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.) จัดทำ “GREEN GEL” เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในขณะปฏิบัติราชการ และใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวจากการจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการเผยแพร่และสาธิตการทำ “GREEN GEL” เจลแอลกอฮอล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทำ “GREEN GEL” เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment