ทส. จัดกิจกรรม ทสม. ประชาชนจิตอาสา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

By 0
236
ทส. จัดกิจกรรม ทสม. ประชาชนจิตอาสา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก) จัดกิจกรรม ทสม. ประชาชนจิตอาสา เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน “ทำแนวกันไฟ” ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ป่าชุมชน วัดดอยเจดีย์ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งวัดดอยเจดีย์และบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์อายุนับพันปีอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ตำบลทุ่งกระเชาะ และอำเภอบ้านตาก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลและต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสาสู่สาธารณชน มีจิตอาสาพระราชทาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน ได้แก่ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งมาจากเครือข่าย ทสม. 9 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านตาก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย คณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ นับเป็นตัวอย่างของกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยราชการและประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Your Name:

Your Website

Your Comment