ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน "วีดิทัศน์สั้นนำเสนอการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGS Frontrunner City Programme" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By 0
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน "วีดิทัศน์สั้นนำเสนอการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGS Frontrunner City Programme" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วีดิทัศน์ ASEAN SDGS134

54321
(0 votes. Average 0 of 5)